Rozcieńczanie spirytusu

Rozcieńczanie spirytusu można wykonać wodą lub wódką.

Rozcieńczanie spirytusuPrzygotowałem prosty arkusz kalkulacyjny online do obliczania rozcieńczania spirytusu wodą lub wódką 40%. W poniższej tabeli proszę tylko o wpisanie w żółtym polu mocy alkoholu jaki chcemy uzyskać i nacisnąć „ok”, w niebieskich polach pojawi się ilość ml. wody i wódki 40% jaką należy dolać na 100ml. spirytusu lub ilość wody i wódki na pół litra spirytusu. Wartości te są przybliżone, ponieważ nie uwzględniają kontrakcji objętościowej.

Rozcieńczanie spirytusu

Kontrakcja objętości ? zjawisko fizyczne polegające na zmianie objętości roztworu lub mieszaniny na skutek reakcji chemicznej lub oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy składnikami mieszaniny.W przypadku roztworów i mieszanin, w których nie zachodzą reakcje chemiczne, kontrakcja objętości prowadzi prawie zawsze do zmniejszania jej objętości, co wynika z obniżonej ruchliwości jej cząsteczek na skutek powstawania ich aglomeratów, połączonych oddziaływaniami elektrostatycznymi lub wiązaniami wodorowymi.Przykładem mieszaniny, która ma mniejszą objętość niż użyte do jej sporządzenia składniki jest mieszanina wody i etanolu (alkoholu etylowego). Za kontrakcję objętości odpowiedzialne są w tym przypadku wiązania wodorowe powstające pomiędzy atomami wodoru grupy hydroksylowej etanolu a wolnymi parami elektronowymi na atomie tlenu w cząsteczce wody.

źródło Wikipedia

Summary
Recipe Name
Rozcieńczanie spirytusu
Published On
Total Time
Average Rating
4 Based on 7 Review(s)

3 Responses to “Rozcieńczanie spirytusu

  • Pozwoliłem sobie skorzystać z powyższego arkusza kalkulacyjnego wspominając o autorze. Dzięki za stworzenie tego przydatnego narzędzia

Trackbacks & Pings

Dodaj komentarz